Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Dopravná akadémia, Školská 663,7
OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 18,4
Pedagog. a soc.akadémia, 1. mája 76,8
SOŠ letecko-technická, Legionárska 1605,7
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 245,4
SOŠ stavebná, Staničná 45,8
Stredná odbor.umel.škol, Staničná 85,8
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 145,5
Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 47,7
Súkr.stred.odbor.škola, Ul.gen.M.R.Štefánika 3793,9