Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Spišská"

Spišská Nová Ves

hodnotenie

Hotelová akadémia, Radničné námestie 16,9
SOŠ drevárska, Filinského 75,1
SOŠ ekonomická, Stojan 15,3
SOŠ stavebná, Markušovská cesta 44,2
Stred.priemyselná škola, Markušovská cesta 2-
Technická akadémia, Hviezdoslavova 66,8