Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Prievidza"

Prievidza

hodnotenie

Obchodná akadémia, F. Madvu 25,7
SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 12,9
Stredná odborná škola, T. Vansovej 324,3
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8-
Súkromná OA, Bakalárska 2-
Súkromná SOŠ CA&TS, Ul. Sama Chalupku 312/12-