Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Hotelová akadémia, Baštová 326,7
Obchodná akadémia, Volgogradská 35,7
Pedagogická a soc.akad., Kmeťovo stromoradie 56,7
SOŠ dopravná, Konštantínova 24,8
SOŠ obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 33,7
SOŠ podnikania, Masarykova 245,8
SOŠ technická, Volgogradská 15,1
Spojená škola - SLŠ, Kollárova 102,6
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 18,3
SPŠ stavebná, Plzenská 105,4
SPŠ strojnícka, Duklianska 15,7
Str. priemyselná škola, Bardejovská 24-
Str. zdravotnícka škola, Kmeťovo stromoradie 15,5
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 366,1
Stredná odborná škola, Košická 202,8
Stredná umelecká škola, Vodárenská 35,4
Súkr. obchodná akadémia, Petrovianska 346,7
Súkromná SOŠ, Masarykova 2-
Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 364,5
Súkromná SOŠ ELBA, Smetanova 2-