Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Hotelová akadémia, Baštová 327,2
Obchodná akadémia, Volgogradská 36,5
Pedagogická a soc.akad., Kmeťovo stromoradie 57,1
SOŠ dopravná, Konštantínova 24,9
SOŠ obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 34,3
SOŠ podnikania, Masarykova 245,6
SOŠ technická, Volgogradská 14,5
Spojená škola - SLŠ, Kollárova 103,5
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 18,4
SPŠ stavebná, Plzenská 105,5
SPŠ strojnícka, Duklianska 15,6
Str. priemyselná škola, Bardejovská 243,7
Str. zdravotnícka škola, Kmeťovo stromoradie 15,7
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 366,4
Stredná odborná škola, Košická 203,0
Stredná umelecká škola, Vodárenská 35,2
Súkr. hotelová akadémia, Volgogradská 8-
Súkr. obchodná akadémia, Petrovianska 34-
Súkromná SOŠ, Masarykova 2-
Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 364,6
Súkromná SOŠ ELBA, Smetanova 2-