Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Považská"

Považská Bystrica

hodnotenie

Obchodná akadémia, Jesenského 67,7
SOŠ strojnícka, Športovcov 25,4
Stred.priemyselná škola, Slov. partizánov 525,9
Stredná odborná škola, Slov. partizánov 494,4
Stredná zdravotnícka škola, Ul. odborov 244/86,5
Súkr. obchodná akadémia, M. R. Štefánika 27-
Súkromná hotel.akadémia, M. R. Štefánika 27-