Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Poprad"

Poprad

hodnotenie

Obchodná akadémia, Murgašova 947,1
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 14,1
SOŠ technická, Kukučínova 124,2
Str. priemyselná škola, Mnoheľova 8285,9
Str. zdravotnícka škola, Levočská 57,4
Stredná odborná škola, Okružná 253,0
Súkr. stredná odb.škola, Ul. 29. augusta 48127,1
Súkromná SOŠ, Ulica SNP 12533,7