Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Poprad"

Poprad

hodnotenie

Obchodná akadémia, Murgašova 947,3
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 13,1
SOŠ technická, Kukučínova 124,3
Str. priemyselná škola, Mnoheľova 8286,1
Str. zdravotnícka škola, Levočská 57,0
Stredná odborná škola, Okružná 252,4
Súkr. stredná odb.škola, Ul. 29. augusta 48126,9
Súkromná SOŠ, Ulica SNP 12533,1