Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,3
Obchodná akadémia, Račianska 1076,5
SOŠ polygrafická, Račianska 1904,5
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1055,1
Súkr. obchodná akadémia, Česká 10-
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75-

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

SOŠ strojnícka, Športová 13264,5
Spojená škola-SPŠ, Nábrežná 13256,2

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Stredná odborná škola, Bzinská 115,7
Stredná odborná škola, Jánošíkova 42,9
Stredná odborná škola, Piešťanská 804,5

Nové Zámky

hodnotenie

SOŠ obchodu a služieb, Zdravotnícka 35,4
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 286,8
Stredná odborná škola, Jesenského 13,6
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nitrianska cesta 61-
Stredná odborná škola stavebná (s VJM), Nitrianska cesta 615,6
Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 14,8