Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bolečkova 26,1
SOŠ polytechnická, Dvorčanská 6294,6
SOŠ potravinárska, Cabajská 63,9
Spojená školaSPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 28,1
SPŠ stavebná, Cabajská 46,4
Stredná odb. škola vet., Dražovská 144,7
Stredná odborná škola, Cintorínska 43,9
Stredná odborná škola, Levická 402,9
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 14,6
Stredná priem. škola, Fraňa Kráľa 207,3
Stredná zdravot. škola, Farská 237,7
Súkr.stred.umelec.škola, Škultétyho ul. 1-
Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 403,1