Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Michalovce"

Michalovce

hodnotenie

Cirkevná SOŠ, Tehliarska 23,7
Obchodná akadémia, Kapušianska 26,6
SOŠ obchodu a služieb, Školská 45,1
SOŠ technická, Partizánska 14,6
Stredná zdravot.škola, Masarykova 276,1
Súkr. HA ESO Euroškola, Okružná 46-
Súkromná hotelová akadémia Dufincova, Komenského 17,9
Súkromná SPŠ odevná, Komenského 1-