Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Michalovce"

Michalovce

hodnotenie

Cirkevná SOŠ, Tehliarska 24,0
Obchodná akadémia, Kapušianska 26,3
SOŠ obchodu a služieb, Školská 45,3
SOŠ technická, Partizánska 14,7
Stredná zdravot.škola, Masarykova 276,2
Súkromná hotelová akadémia Dufincova, Komenského 16,6
Súkromná SPŠ odevná, Komenského 1-