Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Martin"

Martin

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bernolákova 25,8
SOŠ dopravná, Zelená 22,9
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 112,5
Spojená škola-SOŠ stroj, Červenej armády 254,3
Stredná priemysel.škola, L. Novomeského 246,4
Súkr.stredná umel.škola, ul. J.Lettricha č.3-
Súkromná SŠ-SUŠ, Ul. J. Lettrich č. 3-