Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 24,3

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Spojená škola - SUŠ, Exnárova 8-
Súkr.pdg.a soc.akadémia, Jegorovovo nám. 5-
Súkr.str.odborná škola, Postupimská 373,6

Košice - Juh

hodnotenie

Hotelová akadémia, Južná trieda 105,3
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 485,2
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 21,1
SOŠ poľnoh. a služieb, Kukučínova 232,2
SOŠ technická, Kukučínova 232,1
SOŠ železničná, Palackého 143,3
SPŠ hutnícka, Alejová 1-
Stredná odborná škola, Gemerská 12,0
Stredná odborná škola, Južná trieda 48-
Stredná odborná škola, Ostrovského 12,5
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 406,4
Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Obchodná akadémia, Polárna 13,2
Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 174,5
Súkromná SOŠ, Dneperská 1-

Košice - Sever

hodnotenie

Obchodná akadémia, Watsonova 615,7
SPŠ elektrotechnická, Komenského 446,1
SPŠ strojnícka, Komenského 24,0

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

SPŠ dopravná, Hlavná 1134,2
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 14,9
Stredná odborná škola, Bocatiova 12,2
Stredná odborná škola, Grešákova 13,7
Stredná zdravot. škola, Moyzesova 177,9
Súkr.SOŠ ekonom.Tercium, Lermontovova 1-
SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 256,7
Škola úžit.výtvarníctva, Jakobyho 155,0

Košice - Šaca

hodnotenie

Stredná odborná škola, Učňovská 54,4

Košice - Západ

hodnotenie

Súkr.str.umel.škola fil, Petzvalova 27,2