Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 23,1

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Spojená škola - SUŠ, Exnárova 8-
Súkr.pdg.a soc.akadémia, Jegorovovo nám. 5-
Súkr.str.odborná škola, Postupimská 373,3

Košice - Juh

hodnotenie

Hotelová akadémia, Južná trieda 104,1
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 482,8
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 21,6
SOŠ poľnoh. a služieb, Kukučínova 23-
SOŠ technická, Kukučínova 230,9
SOŠ železničná, Palackého 143,5
SPŠ hutnícka, Alejová 1-
Stredná odborná škola, Gemerská 11,7
Stredná odborná škola, Južná trieda 48-
Stredná odborná škola, Ostrovského 13,8
Stredná zdravot.škola, Kukučínova 405,4
Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Obchodná akadémia, Polárna 13,5
Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 173,5
Súkromná SOŠ, Dneperská 1-

Košice - Sever

hodnotenie

Obchodná akadémia, Watsonova 615,2
SPŠ elektrotechnická, Komenského 446,5
SPŠ strojnícka, Komenského 23,8

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

SPŠ dopravná, Hlavná 1134,0
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 14,7
Stredná odborná škola, Bocatiova 11,8
Stredná odborná škola, Grešákova 14,6
Stredná zdravot. škola, Moyzesova 177,3
Súkr.SOŠ ekonom.Tercium, Lermontovova 1-
SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 255,9
Škola úžit.výtvarníctva, Jakobyho 154,7

Košice - Šaca

hodnotenie

Stredná odborná škola, Učňovská 54,4

Košice - Západ

hodnotenie

Súkr.str.umel.škola fil, Petzvalova 27,2