Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

SOŠ, Jána Jonáša 55,6

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Pedag.a sociál.akadémia, Bullova 26,1
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 56,4
Súkr. SOŠ veterinárna, Bullova 26,8

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 117,0

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,9
Obchodná akadémia, Račianska 1076,7
SOŠ polygrafická, Račianska 1905,0
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1054,5
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 753,8

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 45,2
Obchodná akadémia, Hrobákova 116,8
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1-
SOŠ, Farského 95,4
SOŠ podnikania, Strečnianska 203,8
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 164,7
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 16,8
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠ, Vranovská 4-
SZŠ, Strečnianska 206,0

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-
Súkromná stredná pedagogická škola, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ, Hlinícka 14,9
SOŠ, Na pántoch 94,3
SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 76,2

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 35,8
SOŠ, Ružinovská 14,2
SOŠ dopravná, Kvačalova 20-
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 504,0
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 16,9
SPŠ dopravná, Kvačalova 205,6
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 356,5
Stred. odborná škola, Svätoplukova 24,9
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 215,0
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21-
SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 75,5
SZŠ, Záhradnícka 447,4

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 123,5
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 97,5
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 56,5

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 594,3