Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

SOŠ, Jána Jonáša 55,0

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Pedag.a sociál.akadémia, Bullova 26,8
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 56,0
Súkr. SOŠ veterinárna, Bullova 2-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 116,1

Bratislava - Lamač

hodnotenie

Súkr. obchodná akadémia, Borinská 23-

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,3
Obchodná akadémia, Račianska 1076,5
SOŠ polygrafická, Račianska 1904,5
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1055,1
Súkr. obchodná akadémia, Česká 10-
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75-

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 45,6
Obchodná akadémia, Hrobákova 116,3
Obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2-
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1-
SOŠ, Farského 94,2
SOŠ GASMO, Žehrianska 6-
SOŠ podnikania, Strečnianska 203,0
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 165,8
Súkr. hotelová akadémia, Žehrianska 64,0
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 15,6
Súkromná SOŠ, Budatínska 61-
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠ, Vranovská 4-
SZŠ, Strečnianska 20-

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-
Súkromná stredná pedagogická škola, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ, Hlinícka 14,3
SOŠ, Na pántoch 7-
SOŠ, Na pántoch 93,6
SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 74,9
SOŠ (kadernícka), Karpatské námestie 9-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 36,6
SOŠ, Ružinovská 12,2
SOŠ dopravná, Sklenárova 94,6
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50-
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 14,7
SPŠ dopravná, Kvačalova 203,4
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 35-
Stred. odborná škola, Svätoplukova 23,6
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 213,6
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21-
SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 75,5
SZŠ, Záhradnícka 447,0

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 122,4
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 96,5
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 56,3

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 592,2