Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

SOŠ, Jána Jonáša 55,5

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Pedag.a sociál.akadémia, Bullova 27,0
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 55,9
Súkr. SOŠ veterinárna, Bullova 26,3

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 116,3

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Hotelová akadémia, Mikovíniho 16,8
Obchodná akadémia, Račianska 1077,0
SOŠ polygrafická, Račianska 1904,3
Spojená škola - SOŠ, Račianska 78-
Stredná odborná škola, Račianska 1055,1
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 754,1

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Obchodná akadémia, Dudova 44,5
Obchodná akadémia, Hrobákova 116,3
Obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2-
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1-
SOŠ, Farského 94,7
SOŠ podnikania, Strečnianska 204,5
SOŠ technická, Vranovská 4-
SPŠ elektrotechnická, Hálova 165,3
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26-
Súkr. SUŠ animov.tvorby, Vlastenecké námestie 16,0
Súkromná SOŠ, Lachova 1-
Súkromná SOŠ, Vranovská 4-
SZŠ, Strečnianska 20-

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21-
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6-
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1-
Súkromná stredná pedagogická škola, Bieloruská 1-

Bratislava - Rača

hodnotenie

SOŠ, Hlinícka 14,5
SOŠ, Na pántoch 94,4
SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 75,5

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Obchodná akadémia, Nevädzová 35,6
SOŠ, Ružinovská 13,2
SOŠ dopravná, Sklenárova 95,9
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3-
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50-
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 16,2
SPŠ dopravná, Kvačalova 204,9
SPŠ stavebná, Drieňová 35-
SPŠSaG, Drieňová 356,4
Stred. odborná škola, Svätoplukova 24,4
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 214,7
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29-
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21-
SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 75,4
SZŠ, Záhradnícka 447,5

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 122,9
SOŠ geodetická, Vazovova 14-
SPŠ elektrotechnická, Zochova 96,8
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 56,3

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 592,8