Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 255,8
SOŠ stavebná, Kremnička 10-
Spojená škola - SOŠ, Školská 73,7
SPŠ J.M., Hurbanova 65,4
SPŠ stavebná, Kremnička 10-
Stredná odboná škola, Školská 53,6
Stredná odborná škola, J.G.Tajovského 302,8
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 802,7
Stredná zdravot. škola, J.G.Tajovského 246,6
Súkr.obchodná akadémia, Dolná 54-

Banská Štiavnica

hodnotenie

SOŠ lesnícka, Akademická 166,5
SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4-
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/95,3
Stred.priem.škola S.M., Akademická 135,5
Stredná odborná škola, E. M. Šoltésovej 5-
Súkr.hotelová akadémia, Drieňová 12-