Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 255,5
SOŠ stavebná, Kremnička 10-
Spojená škola - SOŠ, Školská 74,2
SPŠ J.M., Hurbanova 66,2
SPŠ stavebná, Kremnička 10-
Stredná odboná škola, Školská 54,2
Stredná odborná škola, J.G.Tajovského 302,9
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 803,9
Stredná zdravot. škola, J.G.Tajovského 246,7
Súkr.obchodná akadémia, Dolná 54-

Banská Štiavnica

hodnotenie

SOŠ lesnícka, Akademická 166,4
SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4-
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/94,9
Stred.priem.škola S.M., Akademická 135,3
Stredná odborná škola, E. M. Šoltésovej 5-
Súkr.hotelová akadémia, Drieňová 12-