Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Žilina"

Žilina

hodnotenie

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 23,5
Obch.akadémia sv.T.Akv., Vysokoškolákov 134,3
Obchodná akadémia, Veľká okružná 325,9
SOŠ elektrotechnická, Komenského 505,2
SOŠ podnikania, Sasinkova 453,7
SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 824,6
SOŠ stavebná, Tulipánova 22,2
SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 185,3
Spojená škola-SOŠ, Hlavná 22,5
Spojená škola-SOŠ drev., Rosinská cesta 44,3
Spojená škola-SOŠOaS, Hlinská 314,7
SPŠ stavebná, Veľká okružná 256,3
Stredná zdrav. škola, Hlboká cesta 235,7
Súkr. obchodná akadémia, Jarná 133,1
Súkr. SOŠ spol. strav., Závodská cesta 2961-
Súkr.stredná umel.škola, Hálkova 225,7
Súkromná SOŠ, Saleziánska 18-