Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Zvolen"

Zvolen

hodnotenie

Gymnázium, Okružná 2469-
Gymnázium Ľ.Š., Hronská 35,6
Súkr. gymnázium, J. Kozačeka 4-