Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Trnava"

Trnava

hodnotenie

Arcibiskupské gymnázium, Kalinčiakova 242,1
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 105,5
Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 307,5
Súkr.Gym. BESST, Limbová 6051/3-