Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Gymnázium ĽudovítaŠtúra, 1. mája 27,5
Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 44,4
Súkr. gymn. FUTURUM, Na dolinách 27-