Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Spišská"

Spišská Nová Ves

hodnotenie

Cirkevne gymnázium, Radničné námestie 84,8
Gymnázium, Javorová 165,7
Gymnázium, Školská 75,4

Spišská Stará Ves

hodnotenie

Gymnázium, Ulica SNP 3-