Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Prievidza"

Prievidza

hodnotenie

Gymnáz.V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 167,0
Piaristické gymnázium, A. Hlinku 445,0