Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Prešov"

Prešov

hodnotenie

Ev.spoj.šk.-Ev.kol.gym., Námestie legionárov 35,6
Gymnázium, Konštantínova 26,2
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 207,6
Gymnázium P. P. Gojdiča, Bernolákova 214,2
Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 166,7
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 15,6
Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 48,4
Súkr. šport. gym. ELBA, Smetanova 2-
Súkromná spojená škola European English School - Gymnázium, Solivarská 287,2