Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Poprad"

Poprad

hodnotenie

Cirk. gym. P. U. Olivu, Dlhé hony 25,5
Gymnázium, Kukučínova 16,9
Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 77,9
Súkromné gymnázium, Rovná 15-