Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 26,2
Súkromné gymnázium, Česká 106,9
Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 79,3

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 208,3

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium, Komenského 13575,6

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Bilingv.slov.špan.gymn., Športová 41-
Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 417,0
Spoj.šk.- Gym.sv.Jozefa, Klčové 874,6

Nové Zámky

hodnotenie

Gymnázium, M. R. Štefánika 166,0
Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 34,9