Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Nitra"

Nitra

hodnotenie

Gymnázium, Golianova 687,0
Gymnázium, Párovská 16,5
Piaristické gymnázium, Piaristická 65,1
SKŠ-Gymnázium sv.C.a M., Farská 196,4