Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Michalovce"

Michalovce

hodnotenie

Gymnázium, Ľ. Štúra 265,5
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 16,3