Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Košice"

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1-
Gymnázium, Exnárova 10-

Košice - Juh

hodnotenie

Gymnázium, Alejová 16,4
Súkr.šport.gymnázium, Užhorodská 39-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkromné gymnázium, Dneperská 13,6

Košice - Sever

hodnotenie

Gymnázium, Park mládeže 56,8

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Gymnázium sv.koš.mučen., Čordákova 50-
Súkr.sp.škola-Gymnázium, Starozagorská 8-

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 108,6
Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 36,4
Gymnázium, Poštová 99,2
Gymnázium, Šrobárova 17,0
Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 66,2
Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 46,0
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28-

Košice - Vyšné Opátske

hodnotenie

Gymnázium, Opatovská 73,6

Košice - Západ

hodnotenie

Gymnázium, Trebišovská 126,1
Súkr. gymnázium FUTURUM, Trieda SNP 61-
Súkromné gymnázium, Katkin park 27,0