Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Košice"

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1-
Gymnázium, Exnárova 10-

Košice - Juh

hodnotenie

Gymnázium, Alejová 16,2
Súkr.šport.gymnázium, Užhorodská 39-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkromné 8-r. gymnázium, Galaktická 9-
Súkromné gymnázium, Dneperská 14,0
Súkromné gymnázium, Galaktická 9-

Košice - Sever

hodnotenie

Gymnázium, Park mládeže 56,9

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Gymnázium sv.koš.mučen., Čordákova 50-
Súkr.sp.škola-Gymnázium, Starozagorská 8-

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Evanjelické gymnázium, Škultétyho 108,0
Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 36,5
Gymnázium, Poštová 98,9
Gymnázium, Šrobárova 17,1
Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 65,9
Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 45,0
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28-

Košice - Vyšné Opátske

hodnotenie

Gymnázium, Opatovská 73,7

Košice - Západ

hodnotenie

Gymnázium, Trebišovská 126,0
Súkr. gymnázium FUTURUM, Trieda SNP 61-
Súkromné gymnázium, Katkin park 2-
Súkromné gymnázium, Petzvalova 4-