Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Bratislava"

Bratislava - Devín

hodnotenie

Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2-

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Gymnázium, Bilíkova 247,5
SSŠ BIS - gymnázium, Pekníkova 6-
Súkr. gymnázium ALKANA, Batkova 2-
Súkromné gymnázium, Batkova 2-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Gymnázium, Ladislava Sáru 15,5
Spojená škola sv. Františka z Assisi - Gymnázium, Karloveská 32-
Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 146,8
Súkr. gym. CENADA, Majerníkova 60-
Súkr. Gym. QSI, Karloveská 64-
Súkromné gymnázium, Majerníkova 62-

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 27,1
Súkr. gymnázium, Trnavská cesta 3421/39-
Súkromné gymnázium, Česká 107,5
Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 79,4

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 286,0
Bulharské gymnázium, Záporožská 8-
Evanjelické lýceum, Vranovská 27,3
Gymnázium, Pankúchova 67,0
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 354,9
SŠ Svätej Rodiny - GYM, Gercenova 10-
Súkr. gymnázium franc., M. C. Sklodowskej 1-
Súkr. gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27-
Súkromné gymnázium, Kremnická 26-

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 35,8
Súkr. šport. gymnázium, Dudvážska 6-
Súkromné gymnázium, Dudvážska 6-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Gymnázium, Hubeného 234,7
Gymnázium škol. bratov, Čachtická 14-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 208,4
Gymnázium, Ivana Horvátha 145,5
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 39,5
Spojená škola - Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova 46,1
Spojená škola-Gymnázium, Metodova 27,3
Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (Gymnázium), Palisády 51-
Gymnázium, Grösslingová 188,0
Gymnázium, Vazovova 66,7
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A7,9
Gymnázium s VJM, Dunajská 137,1
Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 65,5
SŠ-Gymnázium Cambridge, Úprkova 3-

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Súkromné gymnázium, Žitavská 1-