Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Bratislava"

Bratislava - Devín

hodnotenie

Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2-

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Gymnázium, Bilíkova 247,5
Súkr. gymnázium ALKANA, Batkova 2-
Súkromné gymnázium, Batkova 2-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Gymnázium, Ladislava Sáru 15,1
Spojená škola sv. Františka z Assisi - Gymnázium, Karloveská 32-
Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 146,4
Súkr. gym. CENADA, Majerníkova 60-
Súkromné gymnázium, Majerníkova 62-

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 26,6
Súkromné gymnázium, Česká 107,5
Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 79,6

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 286,0
Bulharské gymnázium, Záporožská 8-
Evanjelické lýceum, Vranovská 27,7
Gymnázium, Pankúchova 66,2
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 355,3
SŠ Svätej Rodiny - GYM, Gercenova 10-
Súkr. gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27-
Súkromné gymnázium, Kremnická 26-

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 35,4
Súkr. šport. gymnázium, Dudvážska 6-
Súkromné gymnázium, Dudvážska 6-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Gymnázium, Hubeného 234,9
Gymnázium škol. bratov, Čachtická 14-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 208,2
Gymnázium, Ivana Horvátha 145,5
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 39,3
Spojená škola - Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova 45,6
Spojená škola-Gymnázium, Metodova 27,0
Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (Gymnázium), Palisády 51-
Gymnázium, Grösslingová 187,6
Gymnázium, Vazovova 66,2
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A7,9
Gymnázium s VJM, Dunajská 136,1
Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 64,8

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Súkromné gymnázium, Žitavská 1-