Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Bratislava"

Bratislava - Devín

hodnotenie

Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2-

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Gymnázium, Bilíkova 247,1
Súkr. gymnázium ALKANA, Batkova 2-
Súkromné gymnázium, Batkova 2-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Gymnázium, Ladislava Sáru 15,6
Spojená škola sv. Františka z Assisi - Gymnázium, Karloveská 32-
Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 146,5
Súkr. gym. CENADA, Majerníkova 60-
Súkromné gymnázium, Majerníkova 62-

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 26,2
Súkromné gymnázium, Česká 106,9
Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 79,3

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 286,1
Bulharské gymnázium, Záporožská 8-
Evanjelické lýceum, Vranovská 27,5
Gymnázium, Pankúchova 66,0
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 355,8
SŠ Svätej Rodiny - GYM, Gercenova 10-
Súkr. gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27-
Súkromné gymnázium, Kremnická 26-

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 35,2
Súkr. šport. gymnázium, Dudvážska 6-
Súkromné gymnázium, Dudvážska 6-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Gymnázium, Hubeného 234,7
Gymnázium škol. bratov, Čachtická 14-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 208,3
Gymnázium, Ivana Horvátha 145,4
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 39,2
Spojená škola-Gymnázium, Bachova 4-
Spojená škola-Gymnázium, Metodova 26,7
Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (Gymnázium), Palisády 51-
Gymnázium, Grösslingová 187,9
Gymnázium, Vazovova 65,9
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A7,6
Gymnázium s VJM, Dunajská 135,6
Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 64,9

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Súkromné gymnázium, Žitavská 1-