Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 53,5
Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 257,7
Gymnázium A.S., J.A Komenského 184,9
Gymnázium M.K., Mládežnícka 515,3
Katolícke gymnázium Š.M, Hurbanova 95,7
Súkromné gymnázium O.E., Zvolenská cesta 18-

Banská Štiavnica

hodnotenie

Gymnázium A.K., Kolpašská 1586/96,5
Spojená kat. škola - G, Kammerhofská 1-