Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 54,2
Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 257,2
Gymnázium A.S., J.A Komenského 185,1
Gymnázium M.K., Mládežnícka 515,0
Katolícke gymnázium Š.M, Hurbanova 95,8
Súkromné gymnázium O.E., Zvolenská cesta 18-

Banská Štiavnica

hodnotenie

Gymnázium A.K., A.Gwerk.-Göllnerovej 66,3
Spojená kat. škola - G, Kammerhofská 1-