Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Žilina"

Žilina

hodnotenie

Gymnázium, Hlinská 294,2
Gymnázium, Varšavská cesta 18,2
Gymnázium, Veľká okružná 227,3
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 37,7
Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 446,5
Spojená škola Kráľovnej, Na Závaží 23,4
Súkromné gymnázium, Oravská cesta 114,4