Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Žilina"

Žilina

hodnotenie

Gymnázium, Hlinská 294,7
Gymnázium, Varšavská cesta 18,2
Gymnázium, Veľká okružná 227,2
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 37,9
Gymnázium pri SŠ KP, Na Závaží 2-
Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 446,6
Spojená škola Kráľovnej, Na Závaží 24,1
Súkromné gymnázium, Oravská cesta 114,3