Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Kritériá

Hodnotenie škôl

Ukazovatele

Testovanie 5
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazykSlovenský jazyk a slovenská literatúra
Testovanie 9
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazykSlovenský jazyk a slovenská literatúra
Maturity
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazykSlovenský jazyk a slovenská literatúraAnglický jazyk B1Anglický jazyk B2Nemecký jazyk B1Nemecký jazyk B2
Pridaná hodnota
Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
Nezamestnanosť absolventov
Nezamestnanosť absolventovRegionálne uplatnenie
Prijímanie na VŠ v SR
Podiel absolventov prijatých na VŠ v SRÚspešnosť prijímania na VŠ v SR
Inšpekcia
Riadenie školyPodmienky výchovy a vzdelávaniaVýchovno-vzdelávací proces9. ročník Slovenský jazyk4. ročník Prírodoveda9. ročník Fyzika9. ročník Prírodopis
Mimoriadne výsledky
Mimoriadne výsledky žiakov
Účasti na súťažiach
Počet účastí na súťažiachKomparo - MatematikaKomparo - Slovenský jazyk
Pedagogický zbor
Počet učiteľov na 100 žiakovVyužívanie IKTPodiel kvalifikovaných pedagógov
Finančné zdroje
Zdroje na žiakaVlastné zdroje školy
Ostatné ukazovatele
Počet žiakovPočet externých žiakovPodiel externých žiakovPočet žiakov zo soc. znevýh. prostrediaPodiel žiakov zo soc. znevýh. prostrediaPočet pedagógov
Zoraďte si školy podľa jednotlivých ukazovateľov:
1234...>9
!
Škola má aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov. Veľký podiel externých žiakov môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže sa často popri štúdiu venujú aj práci a rodine.
!
Škola má aspoň 20 žiakov alebo aspoň 20 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Veľký podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže majú obmedzené možnosti vzdelávania sa mimo školského vyučovania.