Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Eugen Jurzyca, poslanec NR SR, bývalý minister školstva
Školstvo by malo pomáhať mladým ľuďom starať sa v budúcnosti úspešne o seba, rodinu a spoločnosť. A pomáha? Vieme, do akej miery? A do akej miery v tom pomáhajú jednotlivé školy? Veru, nie veľmi. Lenže ako chceme bez spätnej väzby, aby rodičia vytvárali tlak na zlepšenie základných škôl, aby dali deti na stredné školy, ktoré pripravujú absolventov úspešných v praxi alebo na ďalšom štúdiu? Ako chceme, aby stredné školy a stredoškolské odbory, ktoré „vyrábajú“ nezamestnaných, postupne uvoľňovali svoje miesto školám, ktoré vedia na život ...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede