Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Róbert Kičina, Výkonný riaditeľ, Podnikateľská aliancia Slovenska
Konkurencia je najúčinnejšou hybnou silou rozvoja spoločnosti. Platí to nielen pre podniky, ktoré sa pod vplyvom konkurencie snažia zlepšovať svoje fungovanie a výkonnosť, ale tiež pre školy, ktoré sa môžu vďaka portálu INEKO porovnávať v dosiahnutých výsledkoch a identifikovať svoje silné a slabé stránky. Portál znižuje informačnú asymetriu a posilňuje konkurenciu medzi školami, ktorých kvalita by mala byt odmeňovaná vyššou prestížou, zvýšeným záujmom o štúdium a štedrejším financovaním a naopak, nekvalita potrestaná úbytkom študentov a ...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede