Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Andreas Schleicher, Advisor to the Secretary-General on Education Policy, Deputy Director, OECD
In general, the OECD very much supports transparency in publishing results of external school evaluations conducted by inspectorates or other review bodies. Websites like yours have proven to sharpen and make more coherent external school evaluation reporting on individual schools and has heightened their impact on the school community. In many OECD systems there is a strong expectation of transparency in reporting on aggregate measures of student performance in national tests at the school level. Of course, any “school performance measures” aiming to allow the comparison of schools should...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede